Вход

 

Предназначение и базова функционалност 

      Съставяне и обработка на първични медицински документи и отчитане на дейността в звената за специализирана доболнична медицинска помощ – индивидуални и групови специализирани медицински практики, медицински и диагностично-консултативни центрове. Системата е изцяло фокусирана върху електронното медицинско досие на пациента. Наред с документооборота, който засяга договорните отношения с НЗОК, продуктът позволява регистрация, количествено и стойностно следене на медицински услуги, заплащани от пациент или други контрагенти. Поддържа във връзка с това и гъвкави системи за следене и управление на разплащанията и изчисляване възнагражденията на медицинския персонал. Много допълнителни подробности за базовата и разширена функционалност на системата можете да получите от  детайлното описание Medex_Review.

 

 История    

       Основните идеи и принципи, заложени при изграждането на MedEx, са разработени и експериментирани в условията на доболничното здравеопазване доста преди старта на здравноосигурителната система и на дебатите по нейното информационно обезпечаване. Потребителите на първите версии на програмата работят  с нея от есента на 1998 год. През изминалите от тогава години системата постоянно се адаптира към приетия модел на предлагане и финансиране на специализирани здравни услуги в България, следвайки често изменящите се правила при неговото прилагане. В този смисъл MedEx в днешния му вид е резултат на натрупан значителен опит и традиция, датираща от период, когато в България практически нямаше предлагане на продукти с такова предназначение. В същото време екипът, който поддържа и развива системата е готов да приема и реализира всички разумни идеи, които нейните потребители могат да предложат.

          

Надеждност

          Клиент/сървър технология

 

Сигурност

Администриране на достъпа до данните чрез персонална настройка за всеки потребител на менютата от програмата и операциите по въвеждане, редактиране и заличаване на данни.

 

 

... и може би най-важното - Интеграция

 

Считаме, че съчетанието между MedEx и лабораторната система MediLab представлява софтуерно решение с обхват и функционална завършеност, каквито предлагат броящи се на пръстите на едната ръка програмни среди.