Вход

         MediLab е проектирана като програмна среда за цялостно автоматизирано информационно обезпечаване на диагностичната и административна дейност в медицинска лаборатория.  MediLab e една добра възможност за внедряване на съвременно, високо технологично софтуерно решение, с каквото доскоро разполагаха малцина участници на пазара на диагностични услуги.  Ако тази тема представлява интерес, можете да разгледате обзор на структурата MediLab_View, да свалите презентацията MediLab_Show , или да продължите със следващия текст. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

   Системата обхваща следните работни процеси

  1. Комуникация с пациентите – регистрация на личните данни в електронно досие, проверка на осигурителен статус, разплащания, съобщаване на резултати – „хартиени” и „online

  2. Организиране и проследяване на диагностичния процес – регистрация на заданията, баркод-маркиране на биологичния материал, директна автоматизирана комуникация с вече значителен и нарастващ списък лабораторни апарати, контрол и съхраняване на трансферирани от тях и разчетени от системата резултати

  3. Обезпечаване на документооборота, изискван от диагностичните звена, работещи по договори с НЗОК

  4. Автоматизирано съставяне на обичайните лабораторни журнали

  5. Регистрация и проследяване на дейност по договори с други източници на финансиране – фондове, корпоративни клиенти

  6. Гъвкава едновременна поддръжка на множество ценови пакети

  7. Анализ на дейността

 ----------------------------------------------------------------------------------------

           MediLab представлява единна многофункционална среда, която се адаптира на конкретното работно място за изпълнение на произволна комбинация от описаните функции. Същевременно тя е и най-новият член на пакет напълно интегрирани програми, предназначен за организиране, проследяване и отчитане на диагностична и амбулаторна дейност в заведения за специализирана доболнична помощ – самостоятелни лаборатории, медицински и диагностично-консултативни центрове. Реализираната в MediLab функционалност позволява средата да бъде и пълноценен компонент на болнична информационна система.